Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Yên ( Tiếng Thái )

Nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Yên ( Tiếng Thái )

474 lượt xem - 26/12/2023 11:00

Nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Yên ( Tiếng Thái )

Những cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số tiêu biểu ở huyện Mù Cang Chải ( Tiếng Thái )

Những cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số tiêu biểu ở huyện Mù Cang Chải ( Tiếng Thái )

414 lượt xem - 24/12/2023 11:00
Đổi mới tư duy mở lối thoát nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện Trấn Yên( Tiếng Thái )

Đổi mới tư duy mở lối thoát nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện Trấn Yên( Tiếng Thái )

366 lượt xem - 23/12/2023 11:09
Người có uy tín điểm tựa của người dân vùng cao Mù Cang Cải ( Tiếng Thái )

Người có uy tín điểm tựa của người dân vùng cao Mù Cang Cải ( Tiếng Thái )

186 lượt xem - 20/12/2023 11:00
Văn Yên đào tạo nghề nhằm giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Văn Yên đào tạo nghề nhằm giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

276 lượt xem - 17/12/2023 10:00
Lục Yên phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách ( Tiếng Thái )

Lục Yên phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách ( Tiếng Thái )

210 lượt xem - 16/12/2023 10:05
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 12 năm 2023

420 lượt xem - 15/12/2023 08:33
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 12 năm 2023

432 lượt xem - 15/12/2023 08:33
Dự án 8 _ Huyện Mù Cang Chải nỗ lực triển khai dự án 8 ( Tiếng Thái )

Dự án 8 _ Huyện Mù Cang Chải nỗ lực triển khai dự án 8 ( Tiếng Thái )

132 lượt xem - 14/12/2023 14:00
Vốn vay ưu đãi thúc đẩy kinh tế nông thôn ( Tiếng Thái )

Vốn vay ưu đãi thúc đẩy kinh tế nông thôn ( Tiếng Thái )

114 lượt xem - 14/12/2023 10:00
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 12 năm 2023

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 12 năm 2023

258 lượt xem - 13/12/2023 07:58
Dự án 8 _ Dự án vì phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (Tiếng Thái )

Dự án 8 _ Dự án vì phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (Tiếng Thái )

318 lượt xem - 12/12/2023 14:00
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 12 năm 2023

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 12 năm 2023

384 lượt xem - 09/12/2023 14:34
Yên Bình chú trọng phát triển các mô hình kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Yên Bình chú trọng phát triển các mô hình kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

264 lượt xem - 09/12/2023 10:00
Trấn Yên triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ( Tiếng Thái )

Trấn Yên triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ( Tiếng Thái )

114 lượt xem - 06/12/2023 10:09
Văn Chấn nỗ lực giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

Văn Chấn nỗ lực giảm nghèo bền vững ( Tiếng Thái )

168 lượt xem - 04/12/2023 10:00
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại