Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh: Yêu thương, chuyên nghiệp hướng đến sự công bằng xã hội

591 lượt xem - 26/10/2021 19:24
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại