Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Trên 51 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện các chính sách hỗ trợ về nông nghiệp năm 2021

90 lượt xem - 10/10/2021 10:11
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại