Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Toàn tỉnh có gần 1.300 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHXH 1 lần

93 lượt xem - 17/05/2021 18:50
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại