Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ không để các trường hợp cố tình tránh chốt kiểm dịch y tế

111 lượt xem - 17/05/2021 23:36

Bản tin trước

[Xem thêm]
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại