Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tin mới hơn

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM  TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

(Cập nhật và áp dụng từ ngày 25 tháng 7 năm 2021)

KHẨN: Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

KHẨN: Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

KHẨN: Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 24 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 24 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 24 tháng 7 năm 2021

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM  TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

(Cập nhật và áp dụng từ 19h ngày 24 tháng 7 năm 2021)

Yên Bái yêu cầu rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương.

Yên Bái yêu cầu rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương.

Yên Bái yêu cầu rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương.

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM  TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

DANH SÁCH CẬP NHẬT Ổ DỊCH COVID-19 TẠI CÁC TỈNH CÓ CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG CHƯA QUA 14 NGÀY

(Cập nhật và áp dụng từ ngày 24 tháng 7 năm 2021)

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (ngày 23/7/2021)

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (ngày 23/7/2021)

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (ngày 23/7/2021)

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 23 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 23 tháng 7 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 23 tháng 7 năm 2021

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại