Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Người dân có quyền lựa chọn nơi khám chữa bệnh

3,039 lượt xem - 15/06/2016 17:21
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại