Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

771 lượt xem - 05/12/2022 10:59

Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Tin tức và Đời sống ngày 4 tháng 12 năm 2022

Tin tức và Đời sống ngày 4 tháng 12 năm 2022

645 lượt xem - 04/12/2022 17:02
Dự báo thời tiết ngày 4 tháng 12 năm 2022

Dự báo thời tiết ngày 4 tháng 12 năm 2022

54 lượt xem - 04/12/2022 16:59
Dự báo thời tiết ngày 3 tháng 12 năm 2022

Dự báo thời tiết ngày 3 tháng 12 năm 2022

78 lượt xem - 03/12/2022 18:32
Tin tức và Đời sống ngày 3 tháng 12 năm 2022

Tin tức và Đời sống ngày 3 tháng 12 năm 2022

231 lượt xem - 03/12/2022 18:32
Yên Bái tham dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022

Yên Bái tham dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022

243 lượt xem - 03/12/2022 11:31
Sở Y tế kiểm tra việc triển khai các Nghị quyết của TW về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tại Yên Bình

Sở Y tế kiểm tra việc triển khai các Nghị quyết của TW về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tại Yên Bình

267 lượt xem - 03/12/2022 11:31
Lục Yên khai mạc chương trình “Du lịch về miền đất Ngọc” lần thứ III năm 2022

Lục Yên khai mạc chương trình “Du lịch về miền đất Ngọc” lần thứ III năm 2022

1,233 lượt xem - 02/12/2022 22:42
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng ủy Quân khu 2

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng ủy Quân khu 2

495 lượt xem - 02/12/2022 18:33
Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Thư viện tỉnh Yên Bái

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Thư viện tỉnh Yên Bái

2,055 lượt xem - 02/12/2022 18:33
Tin tức và Đời sống ngày 2 tháng 12 năm 2022

Tin tức và Đời sống ngày 2 tháng 12 năm 2022

213 lượt xem - 02/12/2022 18:28
Dự báo thời tiết ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự báo thời tiết ngày 2 tháng 12 năm 2022

84 lượt xem - 02/12/2022 18:28
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn: Nỗ lực tối đa, tập trung cao độ, tăng tốc về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn: Nỗ lực tối đa, tập trung cao độ, tăng tốc về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

396 lượt xem - 02/12/2022 10:59
Triển khai công tác Quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng vụ hanh khô 2022-2023

Triển khai công tác Quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng vụ hanh khô 2022-2023

120 lượt xem - 02/12/2022 10:59
Tin tức và Đời sống ngày 1 tháng 12 năm 2022

Tin tức và Đời sống ngày 1 tháng 12 năm 2022

135 lượt xem - 01/12/2022 19:31
Dự báo thời tiết ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự báo thời tiết ngày 1 tháng 12 năm 2022

72 lượt xem - 01/12/2022 19:31
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại