Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Tập huấn “Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ và quy định về hóa đơn điện tử ”

303 lượt xem - 16/07/2019 20:09
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại