Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025, HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG YÊN BÁI PHẤN ĐẤU PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC

Tập hợp và phát huy trí tuệ của nhân dân đối với Văn kiện Đảng

VOV.VN - Việc thảo luận, lấy ý kiến nhân dân góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố ngày hôm qua 19/10 để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân từ nay đến hết ngày 10/11.  

Việc thảo luận, lấy ý kiến nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Đồng thời, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

tap hop va phat huy tri tue cua nhan dan doi voi van kien dang

GS.TS Phùng Hữu Phú

Phấn đấu “ý Đảng lòng dân là một”

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban soạn thảo văn kiện, lần này là lần lấy ý kiến trực tiếp và rộng rãi nhất trong nhân dân. Trong những lần lấy ý kiến trước đây, Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, Trung ương, cho hoàn thiện một bước và công bố rộng rãi để xin ý kiến của toàn dân. 

Việc tiếp thu ý kiến được thực hiện trên phương châm phấn đấu “ý Đảng lòng dân là một”. Những điểm nhân dân góp ý là hợp lý, có lợi cho đất nước thì phải tiếp thu tối đa. Vấn đề quan trọng nhất là quan điểm đúng chưa, định hướng đầy đủ chưa, nhiệm vụ nào cần bổ sung, điều chỉnh, các khâu đột phá. Những lưu ý đó, nhân dân từ thực tiễn của mình thấy cần bổ sung, điều chỉnh thì phải tiếp thu, những ý kiến có lợi cho đất nước, bao giờ cũng xuất phát từ lợi ích của đất nước, của nhân dân; những ý kiến không đúng, không mang lại lợi ích đất nước, không phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân thì đương nhiên không thể tiếp thu. 

“Tiêu chí để tiếp thu là những ý kiến đó phải có lợi cho đất nước, cho nhân dân. Bác Hồ đã nói rồi: chân lý là có lợi cho đất nước, cho nhân dân. Cái gì không có lợi cho đất nước, cho nhân dân thì không phải là chân lý. Bác dậy chúng ta thế nào, cứ làm đúng như thế”.

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, đồng thời cho biết, để ngăn chặn những luồng thông tin xấu độc, lợi dụng dân chủ, lợi dụng việc góp ý văn kiện để gây nguy hại cho Đảng, cho nhân dân trong quá trình tiếp thu ý kiến, cần phải luôn ghi nhớ điều quan trọng là phải làm cho nhân dân hiểu đúng các ý kiến trái chiều xấu độc vì mục đích của những thông tin đó là tác động đến nhân dân, làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cách đấu tranh tốt nhất là làm cho nhân dân hiểu đúng để nhân dân tự phê phán. Và để nhân dân hiểu đúng có trách nhiệm của báo chí, báo chí phải lên tiếng, cái gì đúng thì nói đúng, chưa đúng nói chưa đúng. Cái đúng như trên đã nói, là cái có lợi cho đất nước, cho nhân dân.

tap hop va phat huy tri tue cua nhan dan doi voi van kien dang

TS Cao Viết Sinh.

Mục tiêu đưa ra dựa trên những căn cứ xác đáng

Một trong những nội dung được nhân dân đặc biệt quan tâm là mục tiêu đặt ra đến năm 2025 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Phân tích về những căn cứ để Dự thảo đưa ra những mục tiêu này, TS Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để đưa ra các mục tiêu đó, Tiểu ban Kinh tế đã đặt nhiều đề tài, đưa nhiều phương án, sau đó trình Trung ương lựa chọn.

Căn cứ để xác định mục tiêu trên dựa vào việc đánh giá Việt Nam đang ở đâu (theo thống kê, hiện nước ta đang ở giai đoạn cuối nước thu nhập trung bình thấp), tiếp đến là căn cứ vào các yếu tố có thể kỳ vọng đạt được và dự báo tình hình trong nước 5 năm, 10 năm thậm chí 30 năm.

Cùng với đó là các căn cứ vào nghiên cứu của các tổ chức quốc tế, trong đó nhiều dự báo cho Việt Nam, đơn cử như với nội dung thu nhập trung bình thấp hay cao, Tiểu ban văn kiện về kinh tế phải căn cứ vào tiêu chí của Ngân hàng thế giới (WB): Thu nhập thấp (dưới 1.000 USD), trung bình thấp (1.000-4.000 USD), trung bình cao (4.000-12.000 USD) và cao (trên 12.000 USD); hay với chỉ số công nghiệp, cũng phải căn cứ vào tiêu chí của Tổ chức Phát triển công nghiệp của LHQ (UNDO) với quy định thế nào là nước công nghiệp, công nghiệp mới nổi. 

“Nếu chỉ đưa các tiêu chí của riêng Việt Nam thì rất dễ nhưng để quốc tế công nhận mới là vấn đề, vì thế, phải căn cứ vào các tiêu chí quốc tế một cách rõ ràng”, TS Cao Viết Sinh cho biết.

tap hop va phat huy tri tue cua nhan dan doi voi van kien dang

Ông Nguyễn Túc.

Giám sát quyền lực kỳ này đặt ra mạnh hơn so với những kỳ trước

Về những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, dự thảo có nêu trong đột phá chiến lược thứ nhất đặt ra giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực. 

Đánh giá về giải pháp này, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng giám sát quyền lực kỳ này đặt ra mạnh hơn so với những kỳ trước.

Ông Túc khẳng định chính giám sát quyền lực, nhất là giám sát quyền lực do nhân dân tiến hành đã giúp cho Đảng và Nhà nước ta ngăn chặn được một bước thoái hoá, biến chất. 

“Chúng ta biết rằng Đại hội VI đổi mới, Đại hội VII trong Báo cáo chính trị có câu: “một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thoái hoá, biến chất”, đến Đại hội VIII không còn “một số” nữa mà “một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn thoái hoá, biến chất”. Đến Đại hội IX là “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn thoái hoá, biến chất”. Đến Đại hội X dự thảo định bỏ chữ “không nhỏ”, nhưng một số thành viên trong tổ biên tập cho rằng, trong tình hình hiện nay chưa thể bỏ được chữ “không nhỏ”. Ngay trong buổi chiều hôm đó, báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho thấy số đảng viên bị kỷ luật từ Đại hội IX đến Đại hội X tăng hơn rất nhiều”.

Ông Túc dẫn chứng như trên và khẳng định cần quan tâm, đẩy mạnh giám sát quyền lực, mà giám sát quan trọng nhất chính là giám sát của nhân dân. Hầu hết các vụ án điểm vừa rồi đều do dân phát hiện, báo chí đưa tin, các cơ quan chức năng mới vào cuộc. 

Ông Túc dẫn chứng như trên và khẳng định cần quan tâm, đẩy mạnh giám sát quyền lực, mà giám sát quan trọng nhất chính là giám sát của nhân dân. Hầu hết các vụ án điểm vừa rồi đều do dân phát hiện, báo chí đưa tin, các cơ quan chức năng mới vào cuộc. 

 

Ông Túc cũng bày tỏ mong muốn người dân giám sát quyền lực mạnh hơn nữa. Giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đối với ĐBQH và HĐND cần có quy chế mạnh mẽ hơn hiện nay. Bên cạnh đó, giám sát phải thực hiện từ người  cao nhất, phải gương mẫu. Giám sát đầu tiên là giám sát tại địa bàn dân cư.  “Tôi nghĩ rằng trong kỳ này đóng góp với Trung ương nên đóng góp quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát những người dân đã cử ra và có trách nhiệm đối với người đó”, ông Túc bày tỏ quan điểm./.

Theo: Thanh Hà-Thi Uyên/VOV.VN

Tin mới hơn

yen bai tham du dien dan doanh nghiep me cong han quoc tai ha noi

Yên Bái tham dự diễn đàn doanh nghiệp Mê Công - Hàn Quốc tại Hà Nội

Với mục tiêu thúc đẩy đối thoại giữa các cơ quan Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp các nước vùng sông Mê Công và Hàn Quốc, chiều ngày 4/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tổ chức hội nghị trực tuyến diễn đàn doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc. Tới dự có ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; ông Lee Tae-ho, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, lãnh đạo phòng thương mại và Công Nghiệp Việt Nam, phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc. Về phía tỉnh Yên Bái, có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo sở Ngoại vụ Yên Bái.

dua san pham nong thuy san cua yen bai den voi nguoi tieu dung ha noi

Đưa sản phẩm nông, thủy sản của Yên Bái đến với người tiêu dùng Hà Nội

Ngày 4/12, tại Trung tâm thương mại BigC Thăng Long (Hà Nội), Sở Công thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức khai mạc Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản, thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2020.

thong diep cua thu tuong gui phien hop dac biet cua lien hop quoc ve covid 19

Thông điệp của Thủ tướng gửi phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc về COVID-19

VTV.vn - VTV News trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về ứng phó đại dịch COVID-19.

the gioi ghi nhan hon 65 trieu ca nhiem covid 19

Thế giới ghi nhận hơn 65 triệu ca nhiễm COVID-19

VTV.vn - Tính đến sáng nay, thế giới có hơn 65 triệu ca nhiễm COVID-19, số ca tử vong đã lên tới hơn 1,5 triệu trường hợp.

khong khi lanh tang cuong nhiet do thap nhat pho bien 12 14 do

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ

VOV.VN - Sáng sớm nay (04/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

vi sao anh cap phep su dung vaccine covid 19 som hon ca my va eu

Vì sao Anh cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 sớm hơn cả Mỹ và EU?

VOV.VN - Anh hôm 2/12 đã trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên cấp phép sử dụng vaccine Covid-19, tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu.

khoi to vu an tiep vien hang khong lam lay lan covid 19

Khởi tố vụ án tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19

VOV.VN - Trưa 3/12, Công an TP HCM họp báo công bố khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 BLHS 2015.

pho thu tuong trinh dinh dung du hoi nghi tong ket xay dung nong thon moi vung dac biet kho khan tai tinh yen bai

Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Yên Bái

Sáng nay 3/12 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Bộ NN&PTNT phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đại diện các ban, bộ, ngành TW, đại diện các tổ chức quốc tế cùng đại biểu đại diện cho 47 tỉnh, thành phố có xã, thôn, bản ấp đặc biệt khó khăn trên cả nước.    

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
phan biet phao hoa va phao hoa no theo nghi dinh 137

Phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ theo Nghị định 137

VOV.VN - Đây là nội dung được người dân quan tâm, đặc biệt khi dịp Tết đến gần. Nếu tuyên truyền tốt thì người dân sẽ chấp hành tốt Nghị định 137/2020.

bo noi vu se thanh tra viec bo nhiem can bo tai nhieu tinh thanh bo nganh

Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ tại nhiều tỉnh, thành, bộ, ngành

VOV.VN - Việc thanh tra nhằm phát hiện, phòng ngừa, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

bo truong bo nn va ptnt tham 1 so mo hinh san xuat theo chuoi gia tri va san pham ocop tai yen bai

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT thăm 1 số mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP tại Yên Bái

Chiều ngày 2/12/2020, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và đoàn công tác đã đi thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị và các sản phẩm OCOP tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và lãnh đạo sở NN&PTNT ; lãnh đạo thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên.

thu tuong chi dao than toc quyet liet phong chong covid 19

Thủ tướng chỉ đạo thần tốc, quyết liệt phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Trước bối cảnh xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã chỉ đạo các biện pháp với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa/ Quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”.

hoi thao chuyen de xay dung nong thon moi thon ban vung dac biet kho khan duoc to chuc tai tinh yen bai

Hội thảo chuyên đề: Xây dựng Nông thôn mới – thôn, bản, vùng đặc biệt khó khăn được tổ chức tại tỉnh Yên Bái

Chiều ngày 2/12 tại Yên Bái, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo chuyên đề: xây dựng nông thôn mới: thôn, bản, vùng đặc biệt khó khăn phát triển bền vững gắn với bảo vệ, giữ vững an ninh, quốc phòng. Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới TW; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Anh – Chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.    

thu truong bo nn va ptnt tham quan mo hinh du lich cong dong tai thi xa nghia lo

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT tham quan mô hình du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Tổng kết xây dựng Nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016- 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức tại tỉnh Yên Bái, sáng ngày 2/12, đoàn đại biểu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương do đồng chí Trần Thanh  Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã đi thăm các mô hình du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

tham quan mo hinh xay dung nong thon moi tai xa tan dong huyen tran yen

Tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Đồng huyện Trấn Yên

Cũng trong sáng 2/12, đoàn đại biểu 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ và văn phòng điều phối Trung ương đã có chuyến tham quan mô hình xây dựng Nông thôn mới tại xã Tân Đồng và Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.

ha noi phan luong giao thong phuc vu dai hoi cac dan toc thieu so viet nam

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – số 2 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại