Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Sản lượng chè búp tươi của huyện Văn Chấn đạt 42.000 tấn

270 lượt xem - 26/10/2011 16:37
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại