Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Phụ nữ khuyến nông năng động, sáng tạo trách nhiệm, hiệu quả(Tiếng Mông)

381 lượt xem - 21/10/2011 08:05
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại