Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Nâng cao nhận thức của cộng đồng về thời tiết và biến đổi khí hậu

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về thời tiết và biến đổi khí hậu

120 lượt xem - 23/03/2021 19:59

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về thời tiết và biến đổi khí hậu

Cần có giải pháp đưa nước sạch cho người dân nông thôn

Cần có giải pháp đưa nước sạch cho người dân nông thôn

153 lượt xem - 22/03/2021 19:16
Tuổi trẻ huyện Trạm Tấu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện

Tuổi trẻ huyện Trạm Tấu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện

369 lượt xem - 22/03/2021 11:35
Yên Bái đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

Yên Bái đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

168 lượt xem - 21/03/2021 17:59
Yên Bái hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc với nhiều hoạt động thiết thực

Yên Bái hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc với nhiều hoạt động thiết thực

372 lượt xem - 20/03/2021 20:00
Yên Bái với phong trào thi đua “Xây dựng trường học hạnh phúc”

Yên Bái với phong trào thi đua “Xây dựng trường học hạnh phúc”

927 lượt xem - 19/03/2021 19:48
Văn Yên lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6 theo chương trình phổ thông mới

Văn Yên lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6 theo chương trình phổ thông mới

1,005 lượt xem - 19/03/2021 11:33
Huyện Mù Cang Chải nỗ lực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

Huyện Mù Cang Chải nỗ lực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

327 lượt xem - 18/03/2021 19:55
Công an huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân.

Công an huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân.

348 lượt xem - 15/03/2021 20:06
Thành phố Yên Bái với việc xây dựng " Trường học hạnh phúc"

Thành phố Yên Bái với việc xây dựng " Trường học hạnh phúc"

2,391 lượt xem - 14/03/2021 16:58
Huyện Lục Yên chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Huyện Lục Yên chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

129 lượt xem - 13/03/2021 19:37
Công an huyện Yên Bình đảm bảo tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

Công an huyện Yên Bình đảm bảo tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

1,701 lượt xem - 13/03/2021 19:37
Yên Bái tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Yên Bái tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

498 lượt xem - 12/03/2021 11:44
Xã Đại Minh, huyện Yên Bình nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Xã Đại Minh, huyện Yên Bình nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

1,047 lượt xem - 09/03/2021 20:06
Hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái với phong trào xây dựng nông thôn mới

Hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái với phong trào xây dựng nông thôn mới

162 lượt xem - 08/03/2021 19:53
Lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước ở Yên Bái

Lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước ở Yên Bái

834 lượt xem - 05/03/2021 20:24
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại