Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Yên Bái chủ động ứng phó với dông lốc, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất

Yên Bái chủ động ứng phó với dông lốc, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất

87 lượt xem - 04/05/2021 17:02


Yên Bái chủ động ứng phó với dông lốc, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất

Yên Bái chủ động ứng phó với dông lốc, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất

Yên Bái chủ động ứng phó với dông lốc, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất

45 lượt xem - 02/05/2021 10:57
Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

42 lượt xem - 28/04/2021 18:14
Yên Bái chủ động ứng phó với dông lốc, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Yên Bái chủ động ứng phó với dông lốc, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

33 lượt xem - 24/04/2021 22:04
Tỉnh Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lũ

Tỉnh Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lũ

42 lượt xem - 18/04/2021 17:39
Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông diện rộng

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông diện rộng

60 lượt xem - 15/04/2021 17:53
Tỉnh Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Tỉnh Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

21 lượt xem - 03/04/2021 09:42
Tỉnh Yên Bái chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc

Tỉnh Yên Bái chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc

75 lượt xem - 20/03/2021 16:43
Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

165 lượt xem - 04/02/2021 17:08
Yên Bái chủ động ứng phó với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và rét đậm, rét hại

Yên Bái chủ động ứng phó với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và rét đậm, rét hại

168 lượt xem - 15/01/2021 17:51
Huyện Mù Cang Chải tiếp tục rét đậm, rét hại

Huyện Mù Cang Chải tiếp tục rét đậm, rét hại

903 lượt xem - 10/01/2021 17:35
Yên Bái chủ động ứng phó với ảnh hưởng của không khí lạnh, rét đậm, rét hại

Yên Bái chủ động ứng phó với ảnh hưởng của không khí lạnh, rét đậm, rét hại

135 lượt xem - 06/01/2021 16:44
Yên Bái chủ động ứng phó với không khí lạnh và rét đậm, rét hại

Yên Bái chủ động ứng phó với không khí lạnh và rét đậm, rét hại

207 lượt xem - 14/12/2020 16:03
Yên Bái tăng cường ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Yên Bái tăng cường ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

201 lượt xem - 30/10/2020 17:12
Hệ thống phòng, chống thiên tai Việt Nam

Hệ thống phòng, chống thiên tai Việt Nam

225 lượt xem - 16/10/2020 09:19
Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng

207 lượt xem - 13/10/2020 20:36
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại