Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Những quy định trong việc vận động bầu cử

90 lượt xem - 27/04/2021 20:11

Bản tin trước

[Xem thêm]
Cảnh giác với những âm mưu chống phá cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Cảnh giác với những âm mưu chống phá cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Trấn Yên: Tập huấn cho đại biểu nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn

Trấn Yên: Tập huấn cho đại biểu nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn xây dựng chương trình hành động cho 48 ứng cử viên đại biểu HĐND

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn xây dựng chương trình hành động cho 48 ứng cử viên đại biểu HĐND

Các tổ chức hội hướng về ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Các tổ chức hội hướng về ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Văn Yên với phong trào thi đua “đi bầu đủ, đi bầu sớm”

Văn Yên với phong trào thi đua “đi bầu đủ, đi bầu sớm”

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Nhân dân Trấn Yên hướng về ngày hội lớn

Nhân dân Trấn Yên hướng về ngày hội lớn

Công an TP Yên Bái đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử

Công an TP Yên Bái đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử

Hỏi đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hỏi đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thành phố Yên Bái khởi công xây dựng 2 công trình chào mừng ngày bầu cử

Thành phố Yên Bái khởi công xây dựng 2 công trình chào mừng ngày bầu cử

Tỉnh Yên Bái ấn định 1.154 khu vực bỏ phiếu bầu cử

Tỉnh Yên Bái ấn định 1.154 khu vực bỏ phiếu bầu cử

Ủy ban MTTQ các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Ủy ban MTTQ các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Yên Bình hướng về ngày hội lớn

Yên Bình hướng về ngày hội lớn

Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên và Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên và Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Ủy ban Bầu cử huyện Mù Cang Chải triển khai công tác bầu cử

Ủy ban Bầu cử huyện Mù Cang Chải triển khai công tác bầu cử

Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình và Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình và Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, công khai

Lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, công khai

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại