Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025 QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦY YÊN BÁI
Xin chờ trong giây lát...

Nghị quyết số 13 – HĐND tỉnh ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để ứng phó với dịch bệnh COVID - 19

198 lượt xem - 24/04/2020 16:30
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại