Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025 QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦY YÊN BÁI
Nghị quyết số 10 – HĐND tỉnh thông qua Đề án " Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh"

Nghị quyết số 10 – HĐND tỉnh thông qua Đề án " Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh"

225 lượt xem - 24/04/2020 16:30

Nghị quyết số 10 – HĐND tỉnh thông qua Đề án " Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh"

Nghị quyết số 12 – HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

Nghị quyết số 12 – HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

258 lượt xem - 24/04/2020 16:30
Nghị quyết số 13 – HĐND tỉnh ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để ứng phó với dịch bệnh COVID - 19

Nghị quyết số 13 – HĐND tỉnh ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để ứng phó với dịch bệnh COVID - 19

198 lượt xem - 24/04/2020 16:30
Nghị quyết số 07 – HĐND tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020

Nghị quyết số 07 – HĐND tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020

153 lượt xem - 20/04/2020 16:23
Nghị quyết số 08 – HĐND tỉnh thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở

Nghị quyết số 08 – HĐND tỉnh thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở

174 lượt xem - 20/04/2020 16:23
Nghị quyết số 06 - HĐND tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020

Nghị quyết số 06 - HĐND tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020

237 lượt xem - 17/04/2020 10:37
Nghị quyết số 05 - HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

Nghị quyết số 05 - HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

264 lượt xem - 17/04/2020 10:37
Nghị quyết số 09 - HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09 - HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

195 lượt xem - 16/04/2020 17:07
Nghị quyết số 04 - HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ trương đầu tư điều chỉnh của một số dự án nhóm B

Nghị quyết số 04 - HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ trương đầu tư điều chỉnh của một số dự án nhóm B

531 lượt xem - 15/04/2020 18:46
Nghị quyết số 11 - HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Nghị quyết số 11 - HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020

762 lượt xem - 15/04/2020 18:46
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại