Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Lan tỏa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Liên đoàn lao động huyện Yên Bình

75 lượt xem - 13/04/2021 19:54
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại