Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Giới Phiên

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Giới Phiên

114 lượt xem - 14/11/2022 11:26

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Giới Phiên

Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh thành phố Yên Bái 2 huy động vốn đạt hơn  1.200  tỷ đồng

Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh thành phố Yên Bái 2 huy động vốn đạt hơn 1.200 tỷ đồng

36 lượt xem - 14/11/2022 11:26
Lục Yên chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm

Lục Yên chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm

93 lượt xem - 14/11/2022 11:26
Hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH Trạm Tấu

Hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH Trạm Tấu

189 lượt xem - 14/11/2022 11:26
Dự án nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn Hiền Lương - Thành phố Yên Bái phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2022

Dự án nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn Hiền Lương - Thành phố Yên Bái phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2022

198 lượt xem - 12/11/2022 20:30
Thị xã Nghĩa Lộ nhân rộng mô hình nuôi trâu sinh kế

Thị xã Nghĩa Lộ nhân rộng mô hình nuôi trâu sinh kế

120 lượt xem - 11/11/2022 11:39
Yên Bình phát huy hiệu quả từ vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội

Yên Bình phát huy hiệu quả từ vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội

276 lượt xem - 10/11/2022 19:31
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - Thành phố Yên Bái

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - Thành phố Yên Bái

114 lượt xem - 09/11/2022 20:00
Yên Bình: Quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022

Yên Bình: Quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022

264 lượt xem - 08/11/2022 18:14
Yên Bái với các chính sách khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tập thể

Yên Bái với các chính sách khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tập thể

198 lượt xem - 07/11/2022 10:47
Nông dân Trạm Tấu tập trung thu hoạch lúa mùa

Nông dân Trạm Tấu tập trung thu hoạch lúa mùa

138 lượt xem - 07/11/2022 10:47
Lục Yên chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh

Lục Yên chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh

87 lượt xem - 07/11/2022 10:47
Trạm Tấu chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh

Trạm Tấu chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh

135 lượt xem - 06/11/2022 16:44
Yên Bái những mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm

Yên Bái những mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm

210 lượt xem - 06/11/2022 16:40
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường trục 1 khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường trục 1 khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái

174 lượt xem - 05/11/2022 10:57
Yên Bình đánh giá, xếp hạng 3 sản phẩm OCOP

Yên Bình đánh giá, xếp hạng 3 sản phẩm OCOP

201 lượt xem - 04/11/2022 11:25
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại