Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Yên Bái tập trung nâng cao chất lượng chè búp tươi

Yên Bái tập trung nâng cao chất lượng chè búp tươi

66 lượt xem - 08/06/2021 19:51

Yên Bái tập trung nâng cao chất lượng chè búp tươi

Văn Yên giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 34%

Văn Yên giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 34%

87 lượt xem - 08/06/2021 19:51
Thị xã Nghĩa Lộ đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ mùa

Thị xã Nghĩa Lộ đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ mùa

168 lượt xem - 08/06/2021 19:51
Nông dân Lục Yên được mùa lạc xuân

Nông dân Lục Yên được mùa lạc xuân

87 lượt xem - 08/06/2021 19:51
Thành phố Yên Bái giải ngân vốn đầu tư công đạt 29%

Thành phố Yên Bái giải ngân vốn đầu tư công đạt 29%

102 lượt xem - 07/06/2021 19:26
Huyện Mù Cang Chải khó khăn trong công tác thu ngân sách

Huyện Mù Cang Chải khó khăn trong công tác thu ngân sách

213 lượt xem - 07/06/2021 19:26
Năng suất lúa đông xuân toàn tỉnh đạt trên 55 tạ/ha

Năng suất lúa đông xuân toàn tỉnh đạt trên 55 tạ/ha

102 lượt xem - 06/06/2021 11:38
Huyện Trạm Tấu trồng được 212 ha khoai sọ

Huyện Trạm Tấu trồng được 212 ha khoai sọ

213 lượt xem - 06/06/2021 11:38
Nông dân Văn Chấn được mùa lúa xuân

Nông dân Văn Chấn được mùa lúa xuân

87 lượt xem - 06/06/2021 11:38
Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái đạt giá trị sản lượng 170 tỷ đồng

Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái đạt giá trị sản lượng 170 tỷ đồng

123 lượt xem - 05/06/2021 14:57
Huyện Yên Bình đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Huyện Yên Bình đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

201 lượt xem - 05/06/2021 14:57
Huyện Yên Bình triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và giải ngân vốn XDCB

Huyện Yên Bình triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và giải ngân vốn XDCB

225 lượt xem - 04/06/2021 11:10
Người chăn nuôi thị xã Nghĩa Lộ gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng

Người chăn nuôi thị xã Nghĩa Lộ gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng

234 lượt xem - 04/06/2021 11:10
Văn Yên tập trung thu hoạch lúa đông xuân

Văn Yên tập trung thu hoạch lúa đông xuân

249 lượt xem - 03/06/2021 19:17
Nông dân Lục Yên làm giàu từ trồng dưa

Nông dân Lục Yên làm giàu từ trồng dưa

111 lượt xem - 03/06/2021 19:17
Yên Bình tập trung thu hoạch lúa đông xuân

Yên Bình tập trung thu hoạch lúa đông xuân

165 lượt xem - 02/06/2021 19:54
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại