Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Hiệu quả từ các mô hình kinh tế của hội viên nông dân xã Đại Lịch

Hiệu quả từ các mô hình kinh tế của hội viên nông dân xã Đại Lịch

159 lượt xem - 02/04/2021 11:28
Triển vọng cây mắc ca ở Văn Chấn

Triển vọng cây mắc ca ở Văn Chấn

2,916 lượt xem - 01/04/2021 20:29
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng gần 12% so với cùng kỳ

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng gần 12% so với cùng kỳ

108 lượt xem - 01/04/2021 11:55
Yên Bái: Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 10.800 tấn

Yên Bái: Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 10.800 tấn

102 lượt xem - 01/04/2021 11:55
Năm 2021 tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 65%

Năm 2021 tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 65%

126 lượt xem - 31/03/2021 11:41
Toàn tỉnh có 4.570 tổ hợp tác

Toàn tỉnh có 4.570 tổ hợp tác

129 lượt xem - 31/03/2021 11:41
Dư nợ của ngân hàng NN&PTNT huyện Văn Yên đạt trên 1.300 tỷ đồng

Dư nợ của ngân hàng NN&PTNT huyện Văn Yên đạt trên 1.300 tỷ đồng

81 lượt xem - 31/03/2021 11:41
Trấn Yên đẩy mạnh liên kết trong sản xuất quế

Trấn Yên đẩy mạnh liên kết trong sản xuất quế

177 lượt xem - 31/03/2021 11:41
Tập huấn về xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa

Tập huấn về xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa

351 lượt xem - 30/03/2021 19:26
Trấn Yên nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP

Trấn Yên nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP

246 lượt xem - 30/03/2021 19:26
Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt gần 47 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt gần 47 triệu USD

156 lượt xem - 30/03/2021 11:17
Yên Bái: Sản lượng thủy sản đạt gần 3 nghìn tấn

Yên Bái: Sản lượng thủy sản đạt gần 3 nghìn tấn

69 lượt xem - 30/03/2021 11:17
Năm 2021: Huyện Văn Chấn phấn đấu trồng 3.500 ha rừng

Năm 2021: Huyện Văn Chấn phấn đấu trồng 3.500 ha rừng

108 lượt xem - 30/03/2021 11:17
Tỉnh Yên Bái ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Tỉnh Yên Bái ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

129 lượt xem - 28/03/2021 19:29
Yên Bái phấn  đấu  chỉ số  sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 9%/năm

Yên Bái phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 9%/năm

84 lượt xem - 28/03/2021 19:29
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại