Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Nghị quyết Đại hội 13 xác định mục tiêu đưa nước ta trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Một trong những động lực tiên quyết được Đại hội xác định là phải khơi dậy được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chúng ta phải làm gì để đánh thức, khơi dậy và phát huy hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc trong thời kỳ mới? VietNamNet có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Động lực phát triển

Trong quá trình tiến đến thịnh vượng của mỗi quốc gia không thể thiếu động lực là khát vọng phát triển. Vậy khát vọng là gì và có vai trò ra sao với sự phát triển của mỗi quốc gia, thưa ông?

Đối với một cá nhân, một cộng đồng hay một quốc gia dân tộc, quá trình phát triển đều không thể thiếu yếu tố gọi là khát vọng. Khát vọng có thể hiểu một cách đơn giản đó là những nhu cầu, mong đợi, lợi ích của cá nhân hay một tập thể, cộng đồng nào đó và những điều tốt đẹp, tích cực mà họ muốn đạt được.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ví dụ chúng ta hay nói về khát vọng thịnh vượng hay là khát vọng độc lập, tự do. Đấy là những giá trị mang tính phổ quát mà mọi thành viên trong cộng đồng có thể hướng đến, và khát khao muốn đạt được. Khát vọng đó mang tính tinh thần, có khả năng tập hợp lực lượng, kết nối được mọi cá nhân lại với nhau để hướng đến hiện thực hóa, trên thực tế là để đem lại sự thụ hưởng cho từng thành viên trong cộng đồng cụ thể nào đó.

Với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay Trung Quốc, tính trong giai đoạn phát triển từ khoảng giữa thế kỷ 19 cho đến nay, chúng ta thấy yếu tố khát vọng luôn giữ vai trò nổi bật.

Nước Nhật từ khoảng nửa sau thế kỷ 19, trước mối đe dọa từ các nước phương Tây, họ đã có khát vọng hùng cường. Họ phải thích ứng và làm sao đó để tránh được mối đe dọa từ chủ nghĩa thực dân phương Tây. Chính từ đó khiến các nhà tư tưởng của Nhật Bản đã đề ra các tư tưởng, tạo sự tác động và khuyến khích, truyền cảm hứng cho mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội để họ có thể thay đổi và thích ứng, đưa đất nước thực hiện cải cách để tiến lên con đường hùng cường, để có thể cạnh tranh được với các nước phương Tây và tránh được họa thực dân xâm lược.

Hay các nước nhỏ như Singapore, khoảng từ những năm 1960, thời kỳ đó các nhà lãnh đạo Singapore, điển hình nhất là ông Lý Quang Diệu có khát vọng đưa đảo quốc này trở thành quốc gia hạng nhất, công dân trở thành công dân của quốc gia phát triển nhất. Sau hơn 30 năm Singapore đã hiện thực hóa được khát vọng này.

Gần đây hơn nữa là Trung Quốc. Từ cuối những năm 1970 đến 1980 họ có khát vọng đưa đất nước trở lại vị trí là trung tâm trong trật tự thế giới và có thể sánh vai, cạnh tranh sòng phẳng với các nước nhất là phương Tây và Mỹ. Sau khoảng 40 năm tiến hành đổi mới đến nay, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới với những sức mạnh trên nhiều phương diện chứ không chỉ là sự giàu có về kinh tế.

Tóm lại, trên bình diện thế giới, sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào không thể thiếu yếu tố khát vọng. Khát vọng về bản chất nó là sự phản ánh các giá trị mà mọi thành viên trong một cộng đồng đều hướng đến, khát khao, mong muốn đạt được. Vì vậy nó có tác động động truyền cảm hứng, kích thích và kết nối con người để tạo ra sức mạnh tập thể hiện thực hóa khát vọng.

Con đường thịnh vượng của quốc gia không thể thiếu tư tưởng hùng cường

Lịch sử cho thấy việc khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng phát triển ở mỗi quốc gia không thể thiếu đi sự dẫn dắt của các tư tưởng truyền cảm hứng. Ông nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Chúng ta nói về khát vọng với tư cách là những nhu cầu, lợi ích, mong muốn mà người dân của một quốc gia nào đó muốn hướng đến và đạt được. Khát vọng cụ thể ấy là một tập hợp các hệ giá trị mang tính tư tưởng truyền cảm hứng.

Hai chiếc khinh khí cầu kéo lá quốc kỳ rộng 1.800m2 bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Chí Hùng

Tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của tư tưởng. Chúng ta muốn hướng đến một quốc gia hùng cường thì trước hết phải có một hệ tư tưởng dẫn dắt đến sự hùng cường đó, tôi tạm gọi là tư tưởng hùng cường truyền cảm hứng để mọi người, mọi tầng lớp, giai cấp, mọi lực lượng trong xã hội cùng chung hướng nhìn.

Giá trị tư tưởng ấy như một ngọn cờ mà mọi người cùng hướng về, truyền cảm hứng cho họ, tập hợp được sự ủng hộ, kết nối được sức mạnh của từng cá nhân, từng giai cấp, tầng lớp, huy động được mọi nguồn lực trong xã hội và từ đó sẽ cùng nhau hiện thực hóa.

Có thể nói con đường thịnh vượng và phát triển của một quốc gia không thể thiếu yếu tố tư tưởng hùng cường và khát vọng hùng cường.

Hiện thực hóa khát vọng quốc gia phát triển

Khi chúng ta đã rõ đường hướng phát triển, cần những yếu tố nào để có thể hiện thực hóa được khát vọng quốc gia phát triển vào năm 2045, thưa ông?

Tôi cho rằng, chúng ta cần có hệ tư tưởng mang tính dẫn dắt. Đảng đã kiên trì và nhất quán nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác-Lênin hướng đến một xã hội đề cao sự công bằng. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tinh thần độc lập dân tộc và tự do cho nhân dân. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chúng ta bổ sung thêm những giá trị như: Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Chúng ta đã có một tầm nhìn lãnh đạo, có hệ giá trị mang tính dẫn dắt truyền cảm hứng. Thách thức là phải làm sao hiện đại hóa được hệ thống quản trị quốc gia. Bối cảnh hiện nay thế giới trở nên phẳng hơn, phụ thuộc nhau hơn và phức tạp hơn thì những tư duy quản lý truyền thống trước đây có thể không còn phù hợp.

Chúng ta phải làm sao hiện đại hóa được hệ thống quản trị quốc gia và tập hợp được sự ủng hộ của mọi lực lượng xã hội, từ đó huy động mọi nguồn lực xã hội để chung tay hiện thực hóa tầm nhìn 2045.

Tiếp đến là chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Làm thế nào để xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ năng lực phù hợp với bối cảnh hiện nay, đủ năng lực tầm vóc trong hơn 20 năm nữa có thể hiện thực hóa mục tiêu 2045.

Tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của tư tưởng hướng đến một quốc gia hùng cường. Khi chúng ta có một hệ tư tưởng vừa giữ vững, đảm bảo nguyên tắc nền tảng nhưng cũng được bồi đắp thêm những yếu tố hiện đại, mang màu sắc hiện đại gắn với nhu cầu và nguyện vọng của quốc gia với tư cách một cộng đồng hướng về phía trước thì khi đó, hệ tư tưởng với vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng sẽ tự khắc giúp chúng ta tạo ra được chuyển động ở các yếu tố tiếp theo. Ví dụ như hệ thống quản trị quốc gia, vai trò của từng cá nhân hay tổ chức hay doanh nghiệp hoặc chính quyền.

Theo vietnamnet.vn

Tin mới hơn

Đi xe không chính chủ cần mang theo giấy tờ gì để không bị phạt?

Đi xe không chính chủ cần mang theo giấy tờ gì để không bị phạt?

Điều khiển xe không chính chủ thì cần xuất trình giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới...

Thời tiết hôm nay 28/9: Mưa to ở nhiêu nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Thời tiết hôm nay 28/9: Mưa to ở nhiêu nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Thời tiết hôm nay 28/9, khu vực Thanh Hóa, phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (chiều tối và đêm 27/9 có mưa to đến rất to).

Thiếu vaccine tiêm chủng, trẻ đối diện nguy cơ gì?

Thiếu vaccine tiêm chủng, trẻ đối diện nguy cơ gì?

Đã hơn 1 năm nay, tình trạng thiếu vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia xảy ra ở tất cả các địa phương trong cả nước dù Chính phủ đã có những chỉ đạo nhằm đôn đốc, tháo gỡ. Song, đến giờ này, hàng triệu trẻ vẫn chưa được tiêm phòng do thiếu nhiều loại vaccine tiêm phòng.

Nhận định ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Nhật Bản: 1 điểm là đủ

Nhận định ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Nhật Bản: 1 điểm là đủ

Nhận định trận đấu ĐT bóng đá nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nhật Bản, lượt trận cuối cùng vòng bảng ASIAD 19 diễn ra lúc 15h ngày 28/9.

Quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc

Quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc

VOV.VN - Trải qua những thời khắc khó khăn nhất, tình đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Cuba không chỉ là mối quan hệ đặc biệt hiếm có, mà là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới

Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới

Kinh tế Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đi lên từ đáy tăng trưởng, song khó khăn, thách thức trước mắt vẫn còn rất nhiều, rất khó tạo được chuyển biến trong ngắn hạn.

Việt Nam - Bulgaria: Hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại chiếm vị trí quan trọng

Việt Nam - Bulgaria: Hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại chiếm vị trí quan trọng

(PLVN) -Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ đã có hai bài phát biểu quan trọng tại Trường Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia và tại Diễn đàn chính sách, pháp luật về thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Bulgaria.

Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, các khu vực khác có mưa rải rác

Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, các khu vực khác có mưa rải rác

Từ 27 đến 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
4 yếu tố đang hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam

4 yếu tố đang hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam

(PLVN) - Nhật Bản luôn nằm trong top 5 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) nêu các yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam.

Lịch thi đấu ASIAD 19 ngày 27-9: Chờ Trịnh Thu Vinh và Dương Thúy Vi báo tin vui

Lịch thi đấu ASIAD 19 ngày 27-9: Chờ Trịnh Thu Vinh và Dương Thúy Vi báo tin vui

Hôm nay (27-9), Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ ba tại ASIAD 19.

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông dài ngày

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông dài ngày

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa dông dài ngày

WHO giải đáp những câu hỏi đáng quan tâm về bệnh đậu mùa khỉ

WHO giải đáp những câu hỏi đáng quan tâm về bệnh đậu mùa khỉ

VTV.vn - Theo thông tin từ các cơ quan y tế, ngày 25/9, nước ta ghi nhận 2 ca mắc đậu mùa khỉ trú tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Việt Nam - Cuba: Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt

Việt Nam - Cuba: Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt

VTV.vn - Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel Castro, Cuba là nước đi đầu trong phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây...

Những chính sách về kinh tế hiệu lực từ tháng 10/2023

Những chính sách về kinh tế hiệu lực từ tháng 10/2023

VTV.vn - Các chính sách như điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển xe ô tô, xe máy; các trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi... sẽ có hiệu lực chính thức...

"Bẫy" huy động vốn

"Bẫy" huy động vốn

VTV.vn - Có nhiều doanh nghiệp lập nên những khoản huy động vốn, núp bóng dưới nhiều hình thức đầu tư để kêu gọi số tiền lớn từ người dân.

Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, miền Trung mưa lớn 2-3 ngày tới

Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, miền Trung mưa lớn 2-3 ngày tới

VTV.vn - Đêm qua (25/9), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại