Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025 QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦY YÊN BÁI

Khai mạc Hội nghị lần thứ 31 BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII ( mở rộng)

Sáng nay, BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18 đã tổ chức hội nghị lần thứ 31 (mở rộng) sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh:  

          Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh về tầm quan trọng của hội nghị lần thứ 31 BCH Đảng bộ tỉnh khóa 18, đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả đại hội cấp cơ sở và những nội dung tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bảo đảm phương châm đổi mới dân chủ đoàn kết sáng tạo hiệu quả. Các đại biểu nghiên cứu sâu sắc để thống nhất phương hướng công tác nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa 19 và phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tích cực tham gia ý kiến vào các văn kiện và báo cáo chuyên đề, nhất là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, phát hiện những vấn đề còn bất cập, chưa rõ ràng đề xuất nội dung cần điều chỉnh bảo đảm tính đồng bộ chặt chẽ và chất lượng của văn kiện, qua đó để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu hoàn chỉnh, triển khai các bước tiếp theo.

hoi nghi lan thu 31 bch dang bo tinh khoa 18
Đ/c Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh  phát biểu khai mạc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái  lần thứ 31

          Tiếp đó Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã trình bày dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở, một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng đến nay Đại hội đảng cấp cơ sở tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, công phu, chặt chẽ, khoa học và đã thành công tốt đẹp. 

Để có được kết quả đó cùng với đại hội điểm tại Đảng bộ xã Việt Thành huyện Trấn Yên do Tỉnh ủy lựa chọn, các Đảng bộ, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh cũng đã lựa chọn 25 chi, đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại hội điểm cấp cơ sở đã bảo đảm đúng các quy định, hướng dẫn là cơ sở để các đảng bộ trực thuộc rút kinh nghiệm làm cơ sở triển khai, tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ.

Theo đánh giá Dự thảo các văn kiện đại hội đã được cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, toàn diện và sát với tình hình thực tế, có bố cục rõ ràng, đầy đủ nội dung, bảo đảm chất lượng đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các ý kiến tham gia đóng góp tại đại hội đều được chuẩn bị chu đáo, mang tính chất xây dựng, thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao của đảng viên về dự đại hội. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định. Việc bầu cử tại đại hội diễn ra nghiêm túc, bảo đảm đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; các chức danh nhân sự chủ chốt  hầu hết đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, theo đúng phương án nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị và đã được cấp uỷ cấp trên phê duyệt. 498 đại hội cấp cơ sở đã bầu ra 3.858 đồng chí cấp ủy viên, trong đó: số cấp ủy viên tái cử là 2.688 đồng chí, chiếm gần 70%; Số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 1.170 đồng chí, chiếm 30%.  Số cấp ủy viên nữ là 877 đồng chí, chiếm gần 23%; Số cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số là 1.480 đồng chí, chiếm 38,36%. , số cấp ủy dưới 40 tuổi  là 1.434 đồng chí, chiếm 37,16%;

 Bên cạnh những kết quả đạt được đại hội cấp cơ sở cũng còn những hạn chế nhất định, báo cáo cũng chỉ rõ những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cần rút ra.

hoi nghi lan thu 31 bch dang bo tinh khoa 18
Các đại biểu dự hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh  Yên Bái lần thứ 31 ( mở rộng)

Về những nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ cấp mình; đồng thời, chuyển trạng thái mới, vừa tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đưa các hoạt động trở lại bình thường theo chỉ đạo. Thực hiện chủ trương đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Quán triệt sâu rộng chỉ thị 35 của Bộ Chính trị để cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu và nắm vững tinh thần chỉ đạo, tạo phong trào thi đua sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng, góp phần chào mừng thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các văn kiện trình đại hội bảo đảm chất lượng. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác chuẩn bị phương án nhân sự đại hội cấp mình; tiếp tục rà soát lại toàn bộ phương án nhân sự cấp ủy bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo chức danh đảm nhiệm; chuẩn bị tốt phương án nhân sự cấp ủy khóa mới gắn với nhân sự cho bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường xuyên quan tâm nắm chắc tình hình, tư tưởng, tâm trạng dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo trước đại hội, đặc biệt là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội theo đúng quy định hiện hành. Làm tốt công tác phục vụ và tổ chức thành công đại hội bảo đảm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, bố trí cán bộ sau đại hội theo quy định; đặc biệt kịp thời thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ không tái cử theo các quy định hiện hành; đồng thời hoàn thiện, ban hành các văn kiện của Đại hội, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra cấp ủy; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí cấp uỷ viên cấp ủy.

Tiếp đó hội nghị đã tiến hành thảo luận về những nội dung liên quan tại hội trường, những thông tin tiếp theo của hội nghị sẽ tiếp tục được cập nhật./.

Bích Thu - Nguyễn Minh - Trần Tiến

Tin mới hơn

dai ta dang hong duc pho tu lenh bo tu lenh canh ve bo cong an giu chuc vu giam doc cong an tinh yen bai

Đại tá Đặng Hồng Đức – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

Sáng nay 1/6/2020 Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về công tác khen thưởng và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Yên Bái. Dự Lễ công bố có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Lê Văn Trung – Phó Tham mưu trưởng Quân khu II, Bộ Quốc phòng.    

vong 18 cup quoc gia 2020 qua bong vang chung minh gia tri

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020: Quả bóng Vàng chứng minh giá trị?

VOV.VN - Hùng Dũng – đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam sẽ có cơ hội chứng minh giá trị khi Hà Nội FC đọ sức với Đồng Tháp trên sân nhà.

bo so ho khau de tranh lang phi phien ha

“Bỏ sổ hộ khẩu để tránh lãng phí, phiền hà”

VOV.VN - Theo luật sư Nguyễn Đạt, việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu như hiện nay gây tốn kém, lãng phí cho ngân sách, đồng thời gây phiền hà cho người dân.

tu 157 nhieu diem moi ve chinh sach bao hiem that nghiep co hieu luc

Từ 15/7: Nhiều điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực

Dân trí: Hạ điều kiện trong việc tiếp nhận kinh phí đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động, bổ sung trường hợp bất khả kháng, tăng độ nhận diện đối người tham gia bảo hiểm thất nghiệp...

sang 315 khong ca mac moi covid 19 con 23 ca duong tinh sars cov 2

Sáng 31/5: Không ca mắc mới Covid-19, còn 23 ca dương tính SARS-CoV-2

Dân trí: Đến 6 giờ ngày 31/5, Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành quả chống Covid-19 với 45 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện chỉ còn 49 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 26 ca đã âm tính từ 1-2 lần.

chinh phu tiep tuc thao go kho khan cho san xuat kinh doanh do anh huong covid 19

Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng COVID-19

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

bao chau a chon van quyet vao top tien ve hay nhat chau a

Báo châu Á chọn Văn Quyết vào top tiền vệ hay nhất châu Á

Dân trí:  Fox Sports Asia vừa tổ chức bầu chọn những tiền vệ châu Á được yêu thích nhất. Đáng chú ý, trong các đề cử của Fox Sports Asia, có Văn Quyết của Việt Nam.

them ca mac covid 19 moi la chau be 1 tuoi viet nam co 368 truong hop

Thêm ca mắc Covid-19 mới là cháu bé 1 tuổi, Việt Nam có 368 trường hợp

Dân trí:  Sáng 30/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 công bố ca mắc thứ 328 tại Việt Nam.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
quoc hoi giam sat toi cao ve phong chong xam hai tre em

Quốc hội giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

(Chinhphu.vn)  - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, ngày 27/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em theo hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu được phân công điều hành nội dung phiên họp.

viet nam dieu tri khoi 85 ca mac covid 19 con 49 benh nhan dang dieu tri

Việt Nam điều trị khỏi 85% ca mắc Covid-19, còn 49 bệnh nhân đang điều trị

Dân trí:  Đến 18 giờ ngày 27/5, số bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế còn 49 trường hợp. Việt Nam đã điều trị khỏi 278/327 ca bệnh, trải qua 41 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

do hung dung gianh qua bong vang viet nam nam 2019

Đỗ Hùng Dũng giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019

Dân trí:  Vượt qua 2 đồng đội cực kỳ nổi tiếng là Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) và Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội) giành Quả bóng vàng năm 2019. Danh hiệu này của nữ thuộc về Huỳnh Như.

41 ngay covid 19 khong lay nhiem cong dong ca 3 lan ngung tim xuat vien

41 ngày Covid-19 không lây nhiễm cộng đồng, ca 3 lần ngưng tim xuất viện

Dân trí:  Đến 6 giờ ngày 27/5, Việt Nam bước vào ngày 41 không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đặc biệt, ca Covid-19 nặng nhất miền Bắc, với 3 lần ngưng tim, chạy ECM0 dài ngày sẽ xuất viện hôm nay.

cua hang xang dau dong cua xu ly nghiem neu gam hang cho tang gia

Cửa hàng xăng dầu đóng cửa: Xử lý nghiêm nếu găm hàng, chờ tăng giá

Dân trí:  Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, qua kiểm tra ban đầu đã phát hiện một số trường hợp phản ánh về nguồn cung ứng xăng dầu nhỏ giọt, khó lấy hàng, lượng cung giảm.

tong bi thu chu tich nuoc khong de lot vao trung uong bo chinh tri nhung phan tu khong du tieu chuan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để lọt vào Trung ương, Bộ Chính trị những phần tử không đủ tiêu chuẩn

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới cần tập trung vào công tác nhân sự của Đại hội, điều tra, xác minh rõ ràng từng trường hợp nếu có đơn thư khiếu nại.

thu tuong vung kttd phai di dau phuc hoi phat trien kinh te sau dich

Thủ tướng: Vùng KTTĐ phải đi đầu phục hồi phát triển kinh tế sau dịch

(Chinhphu.vn) – Sáng nay, 26/5, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Lãnh đạo các địa phương trong vùng cần đề cao trách nhiệm trong phát triển kinh tế vùng, không nên coi đây là sinh hoạt câu lạc bộ mà phải thực sự tận tâm, tận lực vì sự phát triển của cả vùng, của đất nước và từng địa phương. “Không có địa phương nào có thể phát triển bền vững nếu các địa phương lân cận kém phát triển”.

chuyen doi so giup doanh nghiep viet doi van

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp Việt “đổi vận“

VOV.VN - Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chỉ nghe đến khái niệm chuyển đổi số, chứ để hiểu và thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số còn là quá trình dài.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại