Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Hội nghị triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

174 lượt xem - 20/11/2020 20:35

Bản tin trước

[Xem thêm]
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại