Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái

474 lượt xem - 16/11/2018 18:49
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại