Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Hiệu quả sau 5 năm thực hiện đề án “Xây dựng và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau” tại tỉnh Yên Bái

87 lượt xem - 10/04/2021 19:32
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại