Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hiệu quả mô hình giống lúa siêu lúa lai nông ưu Nông ưu 28

4,272 lượt xem - 06/06/2016 19:20
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại