Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

105 lượt xem - 31/07/2021 18:04

Bản tin trước

[Xem thêm]
Yên Bái tham dự Chương trình vận động trực tuyến " Toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch COVID - 19"

Yên Bái tham dự Chương trình vận động trực tuyến " Toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch COVID - 19"

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Đồng chí Lê Thị Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

Đồng chí Lê Thị Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với huyện Trấn Yên

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với huyện Trấn Yên

Tin tức đời sống ngày 15 tháng 9 năm 2021

Tin tức đời sống ngày 15 tháng 9 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 9 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 9 năm 2021

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Nội chính TW tổ chức

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Nội chính TW tổ chức

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 69 tại xã Quy Mông

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 69 tại xã Quy Mông

Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái khai giảng năm học mới 2021 – 2022

Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái khai giảng năm học mới 2021 – 2022

Năm 2021: Yên Bái phấn đấu gieo trồng gần 10.000 ha cây vụ đông

Năm 2021: Yên Bái phấn đấu gieo trồng gần 10.000 ha cây vụ đông

Tin tức và Đời sống ngày 14 tháng 9 năm 2021

Tin tức và Đời sống ngày 14 tháng 9 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 14 tháng 9 năm 2021

Dự báo thời tiết ngày 14 tháng 9 năm 2021

40 y, bác sỹ của tỉnh Yên Bái lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID - 19

40 y, bác sỹ của tỉnh Yên Bái lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID - 19

Hội thảo "30 năm tái lập tỉnh Yên Bái - Một số dấu ấn nổi bật"

Hội thảo "30 năm tái lập tỉnh Yên Bái - Một số dấu ấn nổi bật"

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình giám sát tại xã Hồng Ca và xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình giám sát tại xã Hồng Ca và xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH và đầu tư công năm 2022

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH và đầu tư công năm 2022

Hội nghị thống nhất quy hoạch đất quốc phòng trong phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị thống nhất quy hoạch đất quốc phòng trong phát triển kinh tế - xã hội

Tin tức và Đời sống ngày 13 9 2021

Tin tức và Đời sống ngày 13 9 2021

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại