Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao y thức PCLB cho người dân

666 lượt xem - 06/07/2011 07:00

Bản tin trước

[Xem thêm]
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại