Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Khơi dậy tinh thần đoàn kết trong mỗi người dân

Khơi dậy tinh thần đoàn kết trong mỗi người dân

159 lượt xem - 13/11/2020 15:45

Khơi dậy tinh thần đoàn kết trong mỗi người dân

Hội viên nông dân thành phố Yên Bái đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Hội viên nông dân thành phố Yên Bái đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

75 lượt xem - 12/11/2020 20:16
Huyện Mù Cang Chải đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Huyện Mù Cang Chải đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

357 lượt xem - 11/11/2020 19:51
Tuổi trẻ tỉnh Yên Bái góp ý vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tuổi trẻ tỉnh Yên Bái góp ý vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

411 lượt xem - 08/11/2020 10:57
Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Lục Yên đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Lục Yên đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

1,212 lượt xem - 07/11/2020 11:40
Yên Bình: Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Yên Bình: Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

492 lượt xem - 06/11/2020 11:34
Thị xã Nghĩa Lộ đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thị xã Nghĩa Lộ đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

597 lượt xem - 29/10/2020 20:22
Cán bộ, đảng viên và nhân dân Yên Bái đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Yên Bái đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

246 lượt xem - 23/10/2020 20:19
Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT- XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021- 2030

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT- XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021- 2030

252 lượt xem - 21/10/2020 11:04
Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021- 2025

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021- 2025

282 lượt xem - 21/10/2020 10:09
Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII

213 lượt xem - 21/10/2020 10:02
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

291 lượt xem - 21/10/2020 10:02
Hôm nay Việt Nam không có ca mắc mới COVID - 19

Hôm nay Việt Nam không có ca mắc mới COVID - 19

189 lượt xem - 14/09/2020 20:10
Các trường học đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19

Các trường học đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19

600 lượt xem - 14/09/2020 11:01
Việt Nam có 1063 ca nhiễm COVID - 19

Việt Nam có 1063 ca nhiễm COVID - 19

270 lượt xem - 13/09/2020 19:36
Số ca nhiễm COVID - 19 ở Việt Nam là 1060 trường hợp

Số ca nhiễm COVID - 19 ở Việt Nam là 1060 trường hợp

228 lượt xem - 12/09/2020 19:54
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại