Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Công ty xăng dầu Yên Bái nộp ngân sách 186 tỷ đồng

87 lượt xem - 12/01/2022 11:29

Bản tin trước

[Xem thêm]
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại