Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

141 lượt xem - 22/07/2021 17:42


Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại