Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Xin chờ trong giây lát...

Chuyển biến từ việc thực hiện Chỉ thị 24 ở Yên Bái

912 lượt xem - 30/06/2022 19:39
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại