Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Chương trình phát thanh tiếng Thái ngày 20 10 2020

111 20/10/2020 16:48

Chương trình cũ hơn

[Xem thêm]
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại