Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Chương trình Phát thanh tiếng Thái ngày 13 tháng 1 năm 2022

21 13/01/2022 18:45

Chương trình cũ hơn

[Xem thêm]
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại