Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Lãnh đạo Chính phủ đã có hơn 30 chuyến công tác hoặc làm việc với các địa phương; đã xử lý hơn 230 kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã chủ trì hơn 806 hội nghị, cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và tiếp khách để xử lý các công việc theo thẩm quyền.

Chính phủ đã ban hành tổng số 14 văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội. Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã xem xét xử lý hơn 4.960 phiếu trình giải quyết công việc; ban hành 91 Nghị quyết của Chính phủ, 42 Nghị định, 15 Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng, 252 văn bản của Chính phủ, 810 Quyết định cá biệt của Thủ tướng, 10 Chỉ thị, 580 văn bản của Thủ tướng, 250 Thông báo kết luận làm việc của lãnh đạo Chính phủ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2022, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành trong năm 2022.

Chính phủ đã khẩn trương ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ đã có Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp phân công cho từng Bộ, cơ quan gắn với thời gian hoàn thành cụ thể nhằm triển khai 05 nhóm giải pháp cụ thể.

Đẩy mạnh giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia…

Chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; triển khai Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm chăm sóc y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời quy định chi tiết cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 để thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ tại cuộc gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động ngày 12/6. Ảnh: VGP.

Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

- Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; triển khai nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;;

- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, nhất là các dự án phát triển hạ tầng;

- Mở rộng, đa dạng hóa thị trường và các mặt hàng xuất khẩu; thúc đẩy phát triển bền vững thị trường nội địa; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế;

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp;

- Phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương:

a) Phát triển công nghiệp trở thành trụ cột của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu rộng và hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế;

b) Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

c) Phát triển ngành dịch vụ;;

d) Đột phá về phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng; đẩy mạnh phát triển không gian đô thị; duy trì ổn định thị trường bất động sản;

đ) Nâng cao chất lượng lập quy hoạch; chú trọng phát triển kinh tế địa phương, vùng lãnh thổ.

Tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế, rà soát, tháo gỡ các quy định pháp luật gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề tồn đọng, dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Chú trọng nguồn lực con người, phát triển văn hóa, giáo dục, sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; thực hiện các cam kết COP 26.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật lần thứ 2 trong năm 2022. Ảnh: VGP.

Quyết liệt thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phân quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước; chủ động, tích cực, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội.

Những kết quả đạt được

(1) Tăng trưởng kinh tế vượt kịch bản cao đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP. Tăng trưởng GDP Quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay (Quý II năm 2021 tăng 6,73%). Tính chung 06 tháng đầu năm tăng 6,42% so với cùng kỳ (kịch bản theo Nghị quyết 01 là 5,1-5,7%), cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (5,74%), tương đương bình quân các năm trước dịch 2016-2019 (6,38%).

(2) Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. So với cùng kỳ năm trước, CPI bình quân Quý II tăng 2,96%, bình quân 06 tháng tăng 2,44%. Đây là mức tăng tương đối thấp so với cùng kỳ các năm trước dịch (06 tháng năm 2018 tăng 3,29%, năm 2019 tăng 2,64%).

(3) Hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; sản xuất công nghiệp mở rộng nhanh hơn trong Quý II; giá trị tăng thêm toàn ngành Quý II tăng 9,87% so với cùng kỳ (Quý II năm 2018 tăng 8,28%, năm 2019 tăng 8,38%); trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,45%. Tính chung 06 tháng, giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 8,48% so với cùng kỳ.

Thương mại, dịch vụ rõ xu hướng phục hồi nhanh. Vận tải hành khách, du lịch tiếp tục phục hồi ấn tượng; lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 06 tăng 36,8% so với tháng trước, tính chung 06 tháng tăng 5,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

(4) Tình hình đăng ký doanh nghiệp rất tích cực. Tính chung 06 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường tăng 25,4% so với cùng kỳ, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp thành lập mới đạt trên 76 nghìn doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay, gấp 1,4 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

(5) Cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về nguồn lực cho đầu tư phát triển.

(6) Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, tăng cường. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đến ngày 9/6 đã hỗ trợ gần 81,3 nghìn tỷ đồng cho trên 49,7 triệu lao động, và gần 728,5 nghìn người sử dụng lao động theo các Nghị quyết số 68/NQ-CP và 116/NQ-CP của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, tính đến ngày 27/6, có 34 địa phương đã phê duyệt quyết định hỗ trợ cho gần 150.000 lao động, kinh phí là 98,6 tỷ đồng…

(7) Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

Theo VTV.vn

Tin mới hơn

Giới phân tích “tiên lượng xấu” về giá vàng tuần tới

Giới phân tích “tiên lượng xấu” về giá vàng tuần tới

VOV.VN - Chỉ số USD được dự báo sẽ tăng trở lại trong bối cảnh lạm phát có phần hạ nhiệt, cùng những định hướng của FED về lãi suất khiến giá vàng khó duy trì biên độ tăng trong tuần tới.

Vì sao nhiều tài xế coi thường pháp luật, uống rượu bia vẫn lái xe gây tai nạn?

Vì sao nhiều tài xế coi thường pháp luật, uống rượu bia vẫn lái xe gây tai nạn?

VOV.VN - Tài xế uống rượu bia khi gây tai nạn thường để lại hậu quả nặng nề. Nhiều gia đình không chỉ mất người thân mà còn mất đi trụ cột kinh tế, nhiều đứa trẻ mồ côi cha mẹ... Đã đến lúc phải có chế tài xử lý mạnh hơn những kẻ uống rượu bia vẫn lái xe.

Thời tiết ngày 14/8: Mưa rào và dông rải rác trên khắp cả nước

Thời tiết ngày 14/8: Mưa rào và dông rải rác trên khắp cả nước

VOV.VN - Rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa rào, mưa to kèm dông rải rác tại các khu vực trên khắp cả nước.

Giỏ hàng của người tiêu dùng hậu COVID-19 có gì thay đổi?

Giỏ hàng của người tiêu dùng hậu COVID-19 có gì thay đổi?

VTV.vn-Sau dịch COVID-19, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, danh mục trong giỏ hàng của người tiêu dùng đã có nhiều thay đổi. Họ dành nhiều tiền hơn cho các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ.

Số người tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc cao nhất trong 3 tháng, ca mắc/ngày tại Nhật Bản vẫn cao nhất thế giới

Số người tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc cao nhất trong 3 tháng, ca mắc/ngày tại Nhật Bản vẫn cao nhất thế giới

VTV.vn - Đến sáng 14/8, thế giới có trên 594,48 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,45 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào tăng 54,1% trong tháng Bảy, tiếp tục kỳ vọng ở tháng Tám

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào tăng 54,1% trong tháng Bảy, tiếp tục kỳ vọng ở tháng Tám

Baoquocte.vn. Trong giai đoạn từ tháng 1-7/2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam-Lào đạt gần 949 triệu USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  lần thứ 15 (chuyên đề)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (chuyên đề)

Sáng nay 13/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (chuyên đề) để xem xét, thông qua các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ trưởng GTVT: Xử nghiêm taxi chèo kéo, ép giá tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ trưởng GTVT: Xử nghiêm taxi chèo kéo, ép giá tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Lê Anh Tuấn yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đối với các hành vi chèo kéo, tăng giá, chèn ép khách đi xe tại khu vực Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
Hà Nội dẫn đầu, Nghệ An lọt top 5 địa phương mua ô tô nhiều nhất

Hà Nội dẫn đầu, Nghệ An lọt top 5 địa phương mua ô tô nhiều nhất

Tổng số ô tô cá nhân từ 9 chỗ ngồi trở xuống đăng kiểm lần đầu trong nửa đầu năm 2022 đạt 211.985 xe, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu, trong khi Nghệ An lọt top 5.

Đặt nền móng hình thành nền công nghiệp an ninh mạng

Đặt nền móng hình thành nền công nghiệp an ninh mạng

An toàn, an ninh mạng là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, là trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số và sự phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên số. Đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước tự chủ về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của quốc gia trên không gian mạng...

Chính phủ Hoa Kỳ ra thông báo liên quan đến mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam

Chính phủ Hoa Kỳ ra thông báo liên quan đến mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam

SKĐS - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc chính phủ nước này đang tiếp tục xem xét mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại