Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Yên Bái hướng về Đại hội XIII của Đảng

225 lượt xem - 07/01/2021 19:25

Bản tin trước

[Xem thêm]
Đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Văn Yên tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Văn Yên tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Lục Yên đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân

Lục Yên đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân

107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 – 2026

107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 – 2026

Văn Yên chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo theo đúng quy định

Văn Yên chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo theo đúng quy định

Văn Chấn hướng về ngày hội lớn

Văn Chấn hướng về ngày hội lớn

TP Yên Bái chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

TP Yên Bái chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Trạm Tấu sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Trạm Tấu sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Tỉnh Yên Bái có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tỉnh Yên Bái có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị cho bầu cử

Thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị cho bầu cử

UBMTTQ thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

UBMTTQ thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Huyện Yên Bình hướng về ngày hội lớn

Huyện Yên Bình hướng về ngày hội lớn

Huyện Mù Cang Chải triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Huyện Mù Cang Chải triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Văn Yên quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Văn Yên quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Thành phố Yên Bái chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Thành phố Yên Bái chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Huyện Yên Bình triển khai các bước bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Huyện Yên Bình triển khai các bước bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại