Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Bộ CHQS tỉnh thông qua kế hoạch quân sự quốc phòng năm 2022

66 lượt xem - 14/01/2022 18:14

Bản tin trước

[Xem thêm]
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại