Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Bệnh viện Nội tiết Yên Bái nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gắn với yêu cầu phòng dịch bệnh

1,065 lượt xem - 10/03/2021 19:38
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại