Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Hỏi đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hỏi đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

69 lượt xem - 20/04/2021 19:44

Hỏi đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thành phố Yên Bái khởi công xây dựng 2 công trình chào mừng ngày bầu cử

Thành phố Yên Bái khởi công xây dựng 2 công trình chào mừng ngày bầu cử

213 lượt xem - 19/04/2021 11:39
Tỉnh Yên Bái ấn định 1.154 khu vực bỏ phiếu bầu cử

Tỉnh Yên Bái ấn định 1.154 khu vực bỏ phiếu bầu cử

138 lượt xem - 18/04/2021 17:38
Ủy ban MTTQ các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Ủy ban MTTQ các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

78 lượt xem - 17/04/2021 19:40
Yên Bình hướng về ngày hội lớn

Yên Bình hướng về ngày hội lớn

459 lượt xem - 17/04/2021 19:40
Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên và Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên và Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

93 lượt xem - 16/04/2021 11:40
Ủy ban Bầu cử huyện Mù Cang Chải triển khai công tác bầu cử

Ủy ban Bầu cử huyện Mù Cang Chải triển khai công tác bầu cử

75 lượt xem - 16/04/2021 11:40
Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

396 lượt xem - 15/04/2021 11:27
Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình và Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình và Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

150 lượt xem - 14/04/2021 19:20
Lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, công khai

Lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, công khai

117 lượt xem - 13/04/2021 19:54
Yên Bái sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Yên Bái sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

411 lượt xem - 12/04/2021 19:22
Huyện Văn Yên hướng về ngày hội bầu cử

Huyện Văn Yên hướng về ngày hội bầu cử

102 lượt xem - 12/04/2021 11:46
UBMTTQ thị trấn Mù Cang Chải lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp

UBMTTQ thị trấn Mù Cang Chải lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp

207 lượt xem - 08/04/2021 11:18
Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

177 lượt xem - 05/04/2021 19:01
Đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

153 lượt xem - 05/04/2021 19:01
Văn Yên tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Văn Yên tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

570 lượt xem - 04/04/2021 19:59
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại