Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
UBMTTQ thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

UBMTTQ thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

138 lượt xem - 19/03/2021 11:33

UBMTTQ thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

138 lượt xem - 18/03/2021 19:55
Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

555 lượt xem - 18/03/2021 19:55
Huyện Yên Bình hướng về ngày hội lớn

Huyện Yên Bình hướng về ngày hội lớn

462 lượt xem - 18/03/2021 19:55
Huyện Mù Cang Chải triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Huyện Mù Cang Chải triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

228 lượt xem - 15/03/2021 20:06
Văn Yên quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Văn Yên quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

162 lượt xem - 15/03/2021 20:06
Thành phố Yên Bái chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Thành phố Yên Bái chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

132 lượt xem - 15/03/2021 09:22
Huyện Yên Bình triển khai các bước bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Huyện Yên Bình triển khai các bước bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

201 lượt xem - 14/03/2021 16:58
Huyện Lục Yên đánh giá việc triển khai thực hiện công tác bầu cử

Huyện Lục Yên đánh giá việc triển khai thực hiện công tác bầu cử

1,083 lượt xem - 13/03/2021 19:37
Công an tỉnh giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công an tỉnh giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

138 lượt xem - 12/03/2021 19:33
Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 14 xã, phường

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 14 xã, phường

225 lượt xem - 12/03/2021 11:44
Huyện Lục Yên có 7 đơn vị bầu cử

Huyện Lục Yên có 7 đơn vị bầu cử

171 lượt xem - 12/03/2021 11:44
Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

165 lượt xem - 09/03/2021 20:06
Huyện Yên Bình và Văn Yên giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

Huyện Yên Bình và Văn Yên giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

216 lượt xem - 07/03/2021 17:50
Trấn Yên chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Trấn Yên chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

525 lượt xem - 07/03/2021 17:50
Yên Bái triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Yên Bái triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

207 lượt xem - 04/03/2021 20:02
    Trước         Sau    

Tiêu điểm

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại