Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội

Phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội

102 lượt xem - 22/05/2021 19:58
Cử tri Văn Yên đặt trọn niềm tin vào lá phiếu

Cử tri Văn Yên đặt trọn niềm tin vào lá phiếu

498 lượt xem - 22/05/2021 19:58
Huyện Yên Bình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Huyện Yên Bình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

144 lượt xem - 22/05/2021 16:49
Lục Yên chủ động các phương án phòng, chống dịch COVID – 19 trong ngày bầu cử

Lục Yên chủ động các phương án phòng, chống dịch COVID – 19 trong ngày bầu cử

72 lượt xem - 22/05/2021 16:49
Văn Chấn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử

Văn Chấn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử

222 lượt xem - 22/05/2021 16:49
Cử tri Mù Cang Chải sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cử tri Mù Cang Chải sẵn sàng cho ngày hội lớn

120 lượt xem - 22/05/2021 16:49
Văn Chấn trước ngày hội non sông

Văn Chấn trước ngày hội non sông

201 lượt xem - 21/05/2021 19:30
Đảm bảo công tác bầu cử tại khu cách ly tập trung

Đảm bảo công tác bầu cử tại khu cách ly tập trung

159 lượt xem - 21/05/2021 19:30
Thị ủy Nghĩa Lộ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Thị ủy Nghĩa Lộ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

159 lượt xem - 21/05/2021 15:04
Huyện Trấn Yên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử gắn với phòng dịch COVID-19

Huyện Trấn Yên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử gắn với phòng dịch COVID-19

87 lượt xem - 21/05/2021 15:04
Công ty Điện lực Yên Bái đảm bảo các điều kiện phục vụ bầu cử

Công ty Điện lực Yên Bái đảm bảo các điều kiện phục vụ bầu cử

135 lượt xem - 21/05/2021 15:04
Đảm bảo quyền bầu cử cho người tạm giam

Đảm bảo quyền bầu cử cho người tạm giam

846 lượt xem - 21/05/2021 15:04
Tập huấn cho các cán bộ y tế và cán bộ phục vụ bầu cử tại các cơ sở cách ly tập trung

Tập huấn cho các cán bộ y tế và cán bộ phục vụ bầu cử tại các cơ sở cách ly tập trung

45 lượt xem - 21/05/2021 15:04
Thành phố Yên Bái sẵn sàng cho ngày hội non sông

Thành phố Yên Bái sẵn sàng cho ngày hội non sông

510 lượt xem - 20/05/2021 20:07
Đồng bào công giáo xã An Thịnh, huyện Văn Yên hướng về ngày hội lớn

Đồng bào công giáo xã An Thịnh, huyện Văn Yên hướng về ngày hội lớn

450 lượt xem - 20/05/2021 20:07
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại