19:17 | 19/11/2021

Chuẩn bị triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID - 19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Chuẩn bị triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID - 19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Chuẩn bị triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID - 19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Chuẩn bị triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID - 19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/chuan-bi-trien-khai-chien-dich-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-tre-tu-12-17-tuoi-9828.html

In bài viết