16:13 | 18/11/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí.

Thông báo về việc dừng hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí.
Thông báo về việc dừng hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/thong-bao-ve-viec-dung-hoat-dong-van-hoa-van-nghe-vui-choi-giai-tri-9819.html

In bài viết