15:45 | 31/10/2021

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự sinh hoạt chi bộ thôn Đồng Tha, xã Phúc An, huyện Yên Bình

Chiều nay 31/10, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham dự sinh hoạt chi bộ cùng các đảng viên Chi bộ thôn Đồng Tha, xã Phúc An, huyện Yên Bình.

Chi bộ thôn Đồng Tha có 20 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên là người công giáo; 12 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, Ban Chi ủy Chi bộ cùng với các đoàn thể của thôn đã tích cực lãnh đạo, vận động người dân tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt thủy sản và phát triển thêm các ngành nghề phụ để tăng thu nhập. Đến nay, nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội chi bộ thôn nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự sinh hoạt chi bộ thôn Đồng Tha, xã Phúc An, huyện Yên Bình
Buổi sinh hoạt chi bộ tại thôn Đồng Tha, xã Phúc An

Bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được tham dự buổi sinh hoạt với các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao Chi bộ thôn Đồng Tha đã lựa chọn đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để quyết định; trên tinh thần thẳng thắn, các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với các vấn đề của thôn, của xã, của huyện và của tỉnh.

Để sớm hoàn thành mục tiêu nghị quyết Chi bộ thôn, nhiệm kỳ 2020 - 2022, góp phần xây dựng xã Phúc An đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đảng viên cần tập trung xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, rèn luyện phong cách lãnh đạo “trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân”.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự sinh hoạt chi bộ thôn Đồng Tha, xã Phúc An, huyện Yên Bình
Đ/C Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Đồng Tha

Bên cạnh đó, chi bộ cần thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục coi trọng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự sinh hoạt chi bộ thôn Đồng Tha, xã Phúc An, huyện Yên Bình
Các đảng viên chi bộ thôn Đồng Tha phát biểu thảo luận

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị Chi bộ thôn Đồng Tha, xã Phúc An tiếp tục quan tâm lãnh đạo đảng viên nhân dân trong thôn phát huy vai trò chủ thể, tự nguyện, trực tiếp của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo nhanh, bền vững. Trong đó cần đặc biệt quan tâm tới việc đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả kinh tế nông thôn; tập trung phát triển kinh tế đồi rừng theo hướng trang trại, gia trại; đẩy mạnh thu hút đầu tư và liên kết chặt chẽ với các thành phần kinh tế để chế biến, tiêu thụ các cây trồng, vật nuôi chủ lực, góp phần đem lại sự thay đổi lớn về đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thiết thực nâng cao sự hài lòng về chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Trung Dũng, Nguyễn Minh

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/bi-thu-tinh-uy-do-duc-duy-du-sinh-hoat-chi-bo-thon-dong-tha-xa-phuc-an-huyen-yen-binh-9673.html

In bài viết