08:37 | 28/10/2021

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật thi đua khen thưởng

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XV sáng nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi). Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu Yên Bái. Tham dự phiên họp còn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:

Về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), sau khi sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật có 8 chương và 98 điều. Nội dung cụ thể gồm: Những nội dung sửa đổi, bổ sung về thi đua, trong đó, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị, cơ sở trong tổ chức triển khai phong trào thi đua; Dự án Luật cũng bổ sung nhiều nội dung mới để bảo đảm bao quát hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị; đảm bảo cân đối khen thưởng khu vực cơ quan nhà nước và khu vực ngoài nhà nước…

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật thi đua khen thưởng

Quang cảnh phiên họp trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật thi đua khen thưởng

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu Yên Bái

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo bố cục Luật. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần hạ thấp hơn một số mức khen thưởng với đối tượng công chức, viên chức; nội dung quy định về danh hiệu “gia đình tiêu biểu”, Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” còn chung chung, khó thực hiện; đề nghị làm rõ thêm về danh hiệu thôn, bản, gia đình tiêu biểu. Đối tượng thi đua, khen thưởng đặc biệt là ưu tiên đối tượng trực tiếp lao động sản xuất cần quy định rõ hơn về trách nhiệm…

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật thi đua khen thưởng

Các đại biểu dự phiên họp trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật thi đua khen thưởng
Đại biểu các tỉnh tham gia thảo luận trực tuyến

Những thông tin chi tiết về phiên họp sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin Thời sự./.

Bích Thu - Tuấn Anh

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/quoc-hoi-thao-luan-truc-tuyen-ve-du-an-luat-thi-dua-khen-thuong-9647.html

In bài viết