10:51 | 21/10/2021

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-chu-dong-ung-pho-voi-mua-lon-ngap-lut-lu-quet-va-sat-lo-dat-9598.html

In bài viết