20:39 | 19/10/2021

Yên Bái phát hiện thêm 2 ca nhiễm SAR-CoV-2 trong khu cách ly không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

Yên Bái phát hiện thêm 2 ca nhiễm SAR-CoV-2 trong khu cách ly không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.
Yên Bái phát hiện thêm 2 ca nhiễm SAR-CoV-2 trong khu cách ly không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-phat-hien-them-2-ca-nhiem-sar-cov-2-trong-khu-cach-ly-khong-co-kha-nang-lay-nhiem-trong-cong-dong-9585.html

In bài viết