20:24 | 16/10/2021

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng VNEID để qua chốt kiểm dịch y tế.

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng VNEID để qua chốt kiểm dịch y tế.
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng VNEID để qua chốt kiểm dịch y tế.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/huong-dan-cai-dat-su-dung-ung-dung-vneid-de-qua-chot-kiem-dich-y-te-9558.html

In bài viết