21:22 | 15/10/2021

Yên Bái ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS- CoV-2 thuộc đoàn đi từ các tỉnh phía Nam về trong khu cách ly.

Yên Bái ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS- CoV-2 thuộc đoàn đi từ các tỉnh phía Nam về trong khu cách ly.
Yên Bái ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS  CoV-2 thuộc đoàn đi từ các tỉnh phía Nam về trong khu cách ly.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-ghi-nhan-2-truong-hop-duong-tinh-sars-cov-2-thuoc-doan-di-tu-cac-tinh-phia-nam-ve-trong-khu-cach-ly-9550.html

In bài viết